Visienota

Te lang werden verpleegkundigen geassocieerd met ‘wassen en plassen’.
Vandaag zijn verpleegkundigen veel meer: technicus, coördinator, bemiddelaar…

Hun flexibele karakter wordt meer op de proef gesteld: streven naar een symbiose tussen techniek en zorg dringt zich op.

In de huidige opleiding verpleegkunde wordt geen aandacht besteed aan het uitgebreide gamma technische taken uit te voeren door de operatieverpleegkundige.
Deze akten staan reeds vermeld in de lijst van verpleegkundige technische handelingen.
Door de bijkomende hoogtechnologische dimensie in de functie en de taakinhoud van de operatieverpleegkundige kan men een nieuwe doelgroep aanspreken. Door de bijkomende opleiding tot operatieverpleegkundige te erkennen met een beroepstitel, worden jonge dynamische mensen aangesproken.

Belangrijke doelen voor de toekomst

Kwaliteitsvolle zorg

Als verpleegkundige op de operatieafdeling is een goede basiskennis vereist, maar daarbij ook de zeer specifieke technische kennis.
De operatieverpleegkundige heeft vier deeltaken:

 • anesthesietaken
 • omlooptaken
 • instrumentatietaken
 • taken in de ontwaakafdeling

Deze deeltaken omvatten allen:

 • planning en organisatie
 • assistentie en overleg
 • administratie
 • onderhoud en controle
 • preventie en onderzoek

Een volledige opleiding tot een gespecialiseerd verpleegkundige op de operatieafdeling omvat 1 à 1,5 jaar.
Een modulaire opleiding bestaande uit 70% gemeenschappelijk en 30% specifiek: zijnde anesthesie en/of chirurgie zou een optimaal opleidingsschema kunnen zijn.

Verantwoorde zorg

Met kennis van de medische, verpleegkundige technieken zorgt de operatieverpleegkundige voor de fysische en psychische begeleiding van de operatiepatiënt.
Hij bewaakt de veiligheid, de zorg en de rechten van de operatiepatiënt.
Een voortdurende bijscholing en opbouw van expertise is noodzakelijk: vakkennis is van levensbelang.

Duidelijke functiedifferentiatie

De operatieverpleegkundige werkt steeds in teamverband:

 • in nauwe samenwerking met de chirurg voor assistentie en instrumentatie
 • in samenwerking met de anesthesist voor de pré-, per- en postoperatieve fase
 • in samenwerking met collega’s verpleegkundigen en paramedici

Een duidelijke taakomschrijving van deze verpleegkundig specialist zal deze samenwerking enkel ten goede komen.

Maatschappelijke erkenning

Een positieve beeldvorming van de functie operatieverpleegkundige is een grote noodzaak. Erkenning van zowel de beroepstitel als van de specifieke eigenheid van de hoogtechnologische inhoud van de taken is een vereiste.

Samenvatting

Het VVOV stelt als belangrijkste te halen doelen (en dit op zo kort mogelijke termijn):

 • Beroepstitel met inhoud
 • Erkende opleiding
 • Duidelijke plaats tussen de collega’s verpleegkundigen
 • Inspraak bij beslissingen op ons werkterrein
 • Erkenning door ministeries (federaal en regionaal)
Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Slameuterstraat 4, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be