Intro

EORNA congres 2017 in Rhodos

EORNA congres 2017, banner

Resultaten onderzoek naar competentieprofielen bij NAH

ERNAH-project

Open brief aan minister Maggie de Block

De structurele hervorming van de verpleegkundige opleiding in België, brief (2016-01-08).

De erkenning van uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid

  • Voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. Het gaat over artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen, ziekenhuisapothekers, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals diëtist, ergotherapeut of audioloog. Vanaf 1 januari 2016 vraagt u de erkenning voor die beroepen online aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
  • persmededeling (2015-11-03)

Bacheloropleiding verpleegkunde wordt vanaf academiejaar 2016 ‐ 2017 vierjarige opleiding

Minderheid Vlaamse ziekenhuizen vinkt volledige checklist af bij operatie

Lees het artikel (bron 28 juli 2015, De Standaard).

boek "De 7 privileges van de zorg"

'Om in de toekomst voor iedereen kwaliteit van zorg te blijven verzekeren, moeten alle zorgverleners vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en dezelfde taal'. Dat zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer in haar boek "De 7 privileges van de zorg". Ze pleit er onder meer voor om opleiding verpleegkunde vier jaar te laten duren, in plaats van drie.

In het boek 'De 7 privileges van de zorg' gaat Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer in gesprek met een hele groep mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de zorgsector, gaande van zorgverleners en mantelzorgers tot economen en beleidsvoerders. Zo bevat het boek onder meer getuigenissen van Mieke Van Hecke, Inge Vervotte, Dirk Geldof en Fons Leroy.

Een heel pakket onderwerpen passeert de revue. Zo schrijft ze bijvoorbeeld over het soms moeilijke evenwicht tussen zorg aanbieden en het respecteren van de autonomie en zelfbeschikking van de zorgvrager. Ook 'moeilijke' thema's zoals multiculturaliteit en lijden en dood komen aan bod. Rode draad door het boek is dat het volgens Holtzer 'een privilege' is in de zorg te mogen werken.

Maar dat maakt een aantal uitdagingen niet nijpender. Zo is er het tekort aan verpleegkundig personeel, een tekort dat de komende jaren enkel groter dreigt te worden. Ook de opleiding zelf moet onder de loep genomen worden, meent Holtzer. Zelf pleit ze herhaaldelijk voor een brede basisopleiding in de zorg. 'Een brede basisopleiding voor alle zorgberoepen kan zorgverleners beter voorbereiden op de noodzakelijke multidisciplinaire samenwerking vanuit een gemeenschappelijke taal en visie op zorg', schrijft ze.

Om studenten verpleegkunde een betere en bredere basisvorming te geven, moet de bacheloropleiding verpleegkunde geen drie maar vier jaar duren. 'Een generieke verpleegopleiding op bachelorniveau van vier jaar is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verhogen', aldus Holtzer. 'Zo wordt een brede, generieke opleiding mogelijk en komen we tegemoet aan de 2 300 uur stage die Europa terecht oplegt', aldus Holtzer. Daarnaast wordt ook best de HBO5-opleiding bijgestuurd. 'Niets doen is geen optie meer', luidt het.

"De 7 privileges van de zorg" van Lon Holtzer is uitgegeven bij Uitgeverij ACCO en kost € 22,50.

Safe Surgery checklist

Hoe omgaan met vertegenwoordigers op OK

Waar zijn we mee bezig?

  • Visienota
  • erkenningsnormen beroepstitel
  • medewerking van de scholen voor het behalen van de beroepstitel

Sponsors

Aequitas-Medical verdeelt FloShieldAir

Vlaamse Operatieverpleegkundigen - Postbus 301, 2800 Mechelen 3, België
- e-mail vvov.scalpel@skynet.be